Книга: КонотопКонотоп

Василь Кожелянко


Конотоп

Події, описані в цій книжці,

ніколи й ніде не відбувалися.

Усі збіги географічних назв,

назв часописів, власних імен

і характерів є абсолютно

випадковими.

І була битва року Божого 1659-го, дня 28-го і дня 29-го теплого місяця червня, що його ще ійунем називають.

Битва як битва. Цілком пристойна битва, витримана в естетиці пізнього середньовіччя. Т